Mopeder och ungdomar har alltid varit tätt förknippade med varandra, mycket tack vare att det är det första fordonet, tillsammans med EPA-traktorn eller mopedbilen, som de får lov att köra med start som 15-åringar.

Förr i tiden

Om vi kikar tillbaka en-två generationer så var det lagligt för 15-åringar att köra moped, inget körkort behövdes vilket exkluderar såväl teori som praktik. De fick köra på både bilvägar och cykelbanor. Trimning var förstås lika otillåtet som det är nu. De fick gå maximalt 30 km/h, vilket är lite mer än dagens klass 2-mopeder.

Nutiden

Så sent som 2009 infördes krav på körkort för moped klass 1 (konstruerade för maximalt 45 km/h) medan det innan krävdes förarbevis. Moped klass 2 får gå i maximalt 25 km/h och vid samtliga mopedfärder ska hjälm användas. Idag är dock moped klass 2 i konkurrens med elcyklar som får gå maximalt 25 km/h. För elcyklar krävs varken körkort eller förarbevis och inte heller hjälm för de individer över 15 år. Det här faktumet gör att ungdomar idag kanske istället väljer en elcykel för att ta sig fram istället för att betala alla omkostnader som omhuldar mopeden. Det finns inget besiktningskrav på mopeder, vilket medför att ingen service behöver utföras. Man kan dock bli bötfälld i de fall polis upptäcker att fordonet har allvarliga brister som kan vara vållande till olyckor. Det egna ansvaret är därför essentiellt när man äger och kör en moped.

EPA-traktorer och mopedbilar

Precis som ungdomarna i Vimmerby kan man välja att köra mopedbil eller EPA-traktor. En mopedbil är precis som en moped klass 1 konstruerad för maximalt 45 km/h medan en EPA-traktor får framföras i maximalt 30 km/h. Om bälte saknas ska hjälm användas, men grundregeln är att bälte alltid ska användas i dessa fordon.

Fördelarna med dessa fordon, som på sätt och vis liknar småbilar, är att man kan lasta dem med avsevärt mycket mer packning än vad anbelangar mopeder. Dessutom får man ha fler än en (1) passagerare om tillräckligt många säten finns. Det är inte heller tillåtet att trimma dessa fordon, eller att ta bort varningstriangeln för långsamt gående fordon (LGF-skylten) från bakre delen av fordonet. Man ska förstås även i dessa fordon följa hastighetsbegränsningarna samt iaktta gällande trafikregler.

EPA-traktorer är starkt förknippade med raggarkulturen, vilket Ronny och Ragge slog mynt av på 90-talet. Man kan köra runt med sina pojk- eller flickvänner samt sina kompisar till olika destinationer. EPA-traktorn är utpräglat ett fordon som inte lämpar sig för stadskörning i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Köra moppe med sina kompisar

När man fyllt 15 år är det roligt att utforska staden eller närliggande städer/småorter på mopeden. Man får dessutom lite trafikerfarenhet inför framtida eskapader med bil eller motorcykel. Dock är mopedintresset som starkast i åldrarna 14-16 år då man har rätt att dels övningsköra moped och dels framföra moped i egenskap av körkortsinnehavare. Många väljer också att köra mopeden till skolan för att ha den där under skoldagen och sedan kör hemåt med densamma. Det är viktigt att låsa mopeden ordentligt, gärna med kättinglås i någon metallram eller liknande som finns i närheten. Man får dock inte parkera fordonet så att det hindrar förbipasserande eller för den delen räddningspersonal, ambulans eller polis.

Njut av att vara ung, äga en moped och köra så långt som bränslet/elen räcker för resan! Det kommer gå galant med all säkerhet.